foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II
  ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry

 tel.: 32 719 11 58


Logo rek 2012
platforma

zawodowcy

f_rosa

Panel logowania

Odwiedziło nas:Odwiedziło nas:356332

Inspektor Danych Osobowych
Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl.
Projekt "Volunteering is our job" był realizowany w naszej szkole w ramach programu Erasmus Plus w latach 2014-2016 . W ramach projektu współpracę podjęło 6 krajów (Turcja, Polska, Włochy, Hiszpania,Węgry, Bułgaria). 120 uczniów oraz 110 nauczycieli miało okazję brać udział w międzynarodowych działaniach wolontariackich podczas mobilności i spotkań projektowych.
Celem projektu było zaangażowanie uczniów szkoły w działania charytatywne na polu społecznym, środowiskowym, kulturalnym, edukacyjnym oraz zdrowotnym. Chcieliśmy wzbudzić w uczniach ducha niesienia pomocy, podejmowania inicjatyw bez oczekiwania korzyści w zamian.
Naszym celem było również uświadomienie młodym ludziom jak ważne jest uczenie się przez doświadczenie oraz kreowanie wartości działań charytatywnych. Mieliśmy okazję poznać sposoby wdrażania wolontariatu różnych krajów Unii Europejskiej oraz pokazać społecznościom lokalnym, że istnieją inicjatywy podejmowane z pobudek innych, niż te materialne.
Naszym przesłaniem było nauczyć, że pomoc innym stanowi także pomoc nam samym. Rozwijaliśmy podejście humanistyczne, przedstawiając cechy obywatela Europy z naciskiem na empatię, wrażliwość oraz dobre intencje. Nasi wolontariusze działali na rzecz społeczeństwa i posiedli wiedzę na temat metod działania. Każdy z partnerów był odpowiedzialny za różne rodzaje działań charytatywnych.
Pod względem ochrony środowiska, położyliśmy nacisk na nowe pokolenie będące przyjazne środowisku naturalnemu i świadome globalnych zagrożeń. Zaplanowaliśmy zachęcanie ludzi do recyclingu. Pod względem kulturowym, chcieliśmy zintegrować uczniów, którzy są imigrantami i pozostawali w konflikcie ze społecznością. Przedstawialiśmy kultury w ich różnorodności, wspieraliśmy postawy wzajemnego zrozumienia, miłości, szacunku oraz tolerancji wobec odmiennych przekonań. Pracowaliśmy w grupie międzynarodowej, aby przełamywać bariery, uprzedzenia i stereotypy poprzez wolontariat.
Pod względem społecznym, angażowaliśmy się w działania wolontariatu wzbudzając poczucie wspólnoty oraz organizując takie działania jak koncert, kiermasz prac, zbiórki i darowizny na rzecz osób biednych, starszych, dzieci z domu dziecka, zwierzęta ze schroniska oraz dzieci pozbawione wystarczającego dostępu do edukacji z rejonów wiejskich.
Pod względem zdrowotnym, jako wolontariusze zachęcaliśmy innych do prowadzenia zdrowego i zrównoważonego stylu życia poprzez uprawianie sportu, zbilansowaną dietę oraz unikanie szkodliwych nawyków.
Pod względem edukacyjnym, podnosiliśmy poziom umiejętności językowych oraz technologicznych naszych uczniów i nauczycieli. Prowadziliśmy kursy językowe w celu zapewnienia lepszej komunikacji wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
Chcieliśmy zredukować liczbę uczniów przedwcześnie kończących edukację poprzez wsparcie udzielane słabszym uczniom w ramach pomocy rówieśniczej. Dodatkowo uczniowie słabi prowadzili kursy języka ojczystego skierowane do gości z innych krajów partnerskich, co poprawiło ich oceny szkolne oraz umiejętności społeczne. Skupiliśmy się także na podnoszeniu świadomości społeczności lokalnych o problemach kulturowych, społecznych i środowiskowych poprzez organizowanie seminariów.
Działania związane z projektem jak i jego rezultaty były innowacyjne, łatwe do przeniesienia na inne pola, zrozumiałe, własne oraz dostosowane do wymiaru europejskiego. Przykładowe rezultaty twarde to zabawka projektowa, koszulka, kalendarz, broszura, książeczka czy rozmówki.
Stosowaliśmy takie działania jak praca w grupie, wykład, prezentacje multimedialne, obserwacje, wywiad, burza mózgów, dyskusja, wydarzenia publiczne, warsztaty, kursy, seminaria, ankiety, uczenie się przez całe życie.
Patrzyliśmy na różne problemy przez ten sam pryzmat w duchu współpracy międzynarodowej przy udziale nauczycieli, uczniów, rodziców, instytucji lokalnych, organizacji społecznych. Projekt angażował grupy docelowe, takie jak: uczniowie słabi, emigranci czy osoby ze środowisk nieuprzywilejowanych. Uczniowie okazali się kreatywnymi, nastawionymi na rozwiązanie problemu, otwartymi, pomocnymi, przedsiębiorczymi oraz odpowiedzialnymi młodymi obywatelami Europy. Otrzymali szansę rozwijania umiejętności komunikacyjnych, społecznych, językowych oraz technologicznych i kompetencji kluczowych. Ten projekt promował poczucie przynależności europejskiej oraz budował świadomość różnorodności językowej i kulturowej. Szerzyliśmy idee projektu poprzez stronę internetową, E-twinning, strony internetowe szkół a także media społecznościowe oraz lokalne. Nasze doświadczenia i kwalifikacje w wymiarze europejskim stanowią zaletę na rynku pracy oraz w dalszej edukacji, co stanowi dobrą inwestycję na przyszłość. Mamy nadzieję na podtrzymanie przyjaźni z naszymi partnerami.

uonet+
molnet plus

Z naszej galerii...

czytaj pl 2017 plakat

wtorek, 25 lutego 2020
Dziś imieniny:
Cezarego, Donata

Partnerzy

FUNDACJA "SZTURMAN"
szturman
rekrutacja2019/2020

2003 - 2020 Copyright zstu Rights Reserved
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach
Administrator strony: mgr inż. Joanna Boguwolska
Tłumaczenie na język niemicki: mgr Wioletta Szyguła

UWAGA! Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, iż ta strona wykorzystuje technologię cookies. czytaj więcej...